Asfalt Betonu

Sürekli yoğun bir gradasyona sahip ve boşluk oranı düşük olan bu karışımlarda bitüm oranları düşüktür. Aşınma ve binder tabakalarında kullanılırlar. İri boyutlu yoğun gradasyonlu karışımlar ise bitümlü temel tabakasında kullanılmaktadır. Asfalt betonu dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanılan BSK tipidir.
Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılarak kurutulmuş ve sıcak asfalt ile karıştırılmış uygun gradasyonlu agregaya sıcak asfalt betonu karışımı denir.  Bu karışım kaplama yerine nakledilip, finişere doldurulur, sonra düzgün bir tabaka halinde serilir. Elverişli bir yoğunluk elde etmek için gereken sıcaklıkta iken sıkıştırılır. Asfalt betonu denildiğinde Aşınma ve Binder tabakaları akla gelmektedir. Tabakalardaki boşluğun tümüyle alınması istenilen bir durum değildir. Ancak boşluk olması durumunda, bitüm agregayı saracak ve bünyesinde yüzdürebilecektir. Optimum bitüm miktarını bulmak için her ne kadar değişik metodu varsa da en ideal ve kabul gören metot Marshall metodudur.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr