Asfalt Maddeleri

Emülgatör

Bitümün su içinde stabil kalmasını sağlamak için bitüm ve suya ilâve edilen kimyasal bir katkıdır. Emülgatör emülsiyonun yükünü (anyonik ve katyonik) belirler ve kesilme hızını kontrol eder.
 

Performans esaslı sınıflandırma PG - (Performance Graded)

Bitümlü bağlayıcının superpave sistemine gör sınıflandırıldığı dizayn yöntemidir. Kritik sıcaklık ve yaşlanma şartlarında bağlayıcının mekanik performansını esas alan bir sınıflandırma sistemidir.
 

Penetrasyon esaslı sınıflandırma

Bitümün 25 ºC'da 0,1mm cinsinden standard penetrasyon iğnesinin 5 saniyedeki batma derinliğini esas alan sınıflandırma sistemidir. Yol kaplaması için TS 1081 EN 12591'e göre 5 adet Standard Penetrasyon sınıfı vardır; B 40-60, B 50-70, B 70-100, B100-150 ve B160-220.

Penetrasyon Standard bir penetrasyon iğnesinin belirli yük altında ve sürede, belirli sıcaklıktaki bağlayıcı numunesine dikey olarak battığı derinlik cinsinden ifade edilen bitümlü malzemenin kıvamıdır.
 

AlevlenmeNoktası

Bir maddenin buharının alev temasında geçici olarak alev aldığı, fakat yanmaya devam etmediği en düşük sıcaklığın tespit edilmiş deney şartları altında ölçülmüş değeridir.
 

Viskozite

Bir akışkanın, iç sürtünmelerinden dolayı, harekete karşı direnç göstermesini sağlayan özelliği ve bu özelliğin kabul edilmiş bir metoda göre tayin edilen nümerik değeridir.

Destilasyon (Damıtma)

Bitümlü malzemelerin, belirtilmiş sıcaklıklarda buharlaşan miktarı ile bakiyenin miktar ve niteliğini tayin etmektir.
 

Agrega

Belirli bir gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum ve benzeri mineral malzeme veya bunların karışımıdır.
 

Yoğun gradasyonlu agrega : 

Maksimum tane boyutundan itibaren en küçük tane boyutuna kadar her boyutta belirli bir miktarda malzeme içeren düzgün/ sürekli gradasyonlu agregalar, sıkıştırıldığında en yüksek yoğunluğu verirler.
 

Boşluklu ( kesikli) gradasyonlu agrega: 

Orta boyutta çok az miktarda malzeme içeren agregalardır. Gradasyon eğrisi orta boyut aralığında düzdür.
 

Açık gradasyonlu agrega :

İnce malzeme oranı çok düşük olan agregalardır. İri tanelerin arasını dolduracak yeterli ince malzeme olmadığından yüksek oranda hava boşluğu içerirler.
 

Uniform gradasyonlu agrega:

Tanelerinin çoğu dar bir boyut aralığında olan tek boyutlu agregalardır. Gradasyon eğrisi diktir.


Mineral Filler

En az %70'i 0.075 mm (No. 200) eleği geçen ince mineral malzemedir. Filler genellikle kireçtaşından elde edilir. Ayrıca, diğer taş tozları, portlant çimentosu ve bazı ince daneli doğal malzemeler filler olarak kullanılır.


Superpave karışım dizaynı

Projenin iklim ve trafiğine bağlı olarak bitüm ve agreganın seçimi ile hacimsel oranların belirlenmesine dayalı bir asfalt karışım dizayn sistemidir.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr