Asfalt Sıkıştırma

Genel uygulama olarak finişer ile istenilen kalınlık ve homojenlikte serilen asfaltın son sıkıştırması silindirlerle yapılır. Bu amaçla iki tip silindir kullanılır:
 

1.    Tandem Silindirler: Her iki aksı da demir bandajlı silindirlerdir. Tandem silindirler vibrasyon elemanları sayesinde asfaltı dinamik etkilerle sıkıştırılır. Bu silindirlerin statik ağırlıkları 12 tonu pek geçmez.
 

2.    Vabil Silindirler: Her iki aksı da lastik tekerlekli silindirlerdir. Vabil silindirlerde vibrasyon yoktur. Sıkıştırma belli sayıda (genelde yedi veya dokuz) lastiğin asfaltı statik olarak etkilemesiyle sağlanır. Lastiklerin hava basınçları operatör kabininden ayarlanarak asfalta basma yüzeyi (dolayısıyla basınç kuvveti) değiştirilebilir. Balastlar sayesinde silindirin ağırlığı lastik başına azami 3 ton olacak şekilde belirlenir (7 lastik için 21 ton, 9 lastik için 27 ton gibi).
 

3.    Keçi Ayağı Silindirler: Her iki aksı da demir bandajlı silindirlerdir. Bu silindirlerin ön aksında kübik çıkıntılar ve vibrasyon elemanları sayesinde sathı dinamik etkilerle sıkıştırırlar. Bu tip silindirler daha çok özel projelerde (baraj, tünel, otoyol inşasında) üstyapı tabanı hazırlamada kullanılırlar. İsmini ön akstaki kübik çıkıntılardan almaktadır.
 

Bazı özel uygulamalar için yukarıdaki iki tip silindirin birleşiminden oluşan Kombi Silindirler de kullanılabilir. Bu silindirlerde ön aksta vibrasyonlu tambur, arka aksta ise statik lastik tekerlekler bulunmaktadır.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr