Asfalt İşlenme Bilgileri

Workabilite ( İşlenebilirlik ):

 Bitümlü karışımın Karıştırma-Serilme-Sıkıştırma bakımından işlenebilir özellikte olmasıdır. Karışımın bu özelliği Agreganın gradasyonu, asfalt yüzdesi, agreganın maksimum dane büyüklüğü, şekli ve yüz yapısı ile ilgilidir. Köşeli agrega daneleri ile konkasör stabiliteyi artırır. Yuvarlak agrega daneleri workabiliteyi artırır. Karışımda bitüm miktarının azlığında, karışımda iyi agrega kullanıldığı ve yeteri derecede silindirleme yapıldığı halde kaplamalarda istenilen pratik yoğunluk temin edilemez.


Harman (Batch) Tipi Plent

Agregaların ayrı bir tamburda kurutulduğu ve elenip tartılarak, belirtilen miktardaki bitümle bir harman teşkil edecek şekilde ayrı bir ünitede karıştırılmasına imkan sağlayan plent tipidir. Bu tip plentler, az miktardaki üretimler ve sıkça değişen karışım tipleri için sürekli tip plentlere göre daha uygundur.


Astar uygulaması

Absorbe edebilen temel üzerine uygulanan bitümlü astar malzemesi, temel yüzeyine penetre ederek boşlukları doldurur, yüzeyi sertleştirir ve asfalt tabakasıyla iyi bir bağlantının oluşmasını sağlar. Astar malzemesi olarak MC 30 ve asfalt emülsiyonu gibi düşük viskoziteli oldukça sıvı bitümlü malzemeler kullanılır.


Yapıştırıcı uygulaması

Mevcut asfalt betonu veya portlant çimentosu ile yapılmış beton tabaka üzerine bitümlü sıcak karışım serilmeden önce ince bir film halinde uygulanan bitümlü bağlayıcının kullanım amacı tabakalar arası bağlantıyı sağlamaktır. Bu uygulamada suyla seyreltilmiş asfalt emülsiyonu tercih edilmektedir.


Recycling -Eski asfalt malzemelerinin yeniden kullanımı

Kazılmış eski asfalt malzemelerin ilave yeni agrega, bitüm ve gerekiyorsa katkılarla uygun oranlarda sıcak veya soğuk olarak karıştırılması işlemidir.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr