Bitüm Çeşitleri

Bitüm

Ham petrolün rafinerilerde uygun metotlarla damıtılması sonucu elde edilen bağlayıcı bir malzemedir. Yol yapım ve bakımında kullanılan bitümler, Asfalt Çimentosu veya Kaplama Sınıfı Bitümleri olarak anılmaktadır.
 

Modifiye bitüm

Bitümlü sıcak karışım-BSK veya sathi kaplama yapımında kullanılan kaplama sınıfı bitümlerin reolojik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla belirli oranlarda polimer veya katkı malzemeleri ile karıştırılarak elde edilen bitümdür.
 

Bitümlü bağlayıcı

Ana bileşeni bitüm olan bağlayıcıların tümünü kapsayan malzemedir.
 

Sıvı petrol asfaltları

Bitümün kaynama noktası yüksek mazot ve yağ tipinde bir çözücü, gaz yağı tipinde orta derecede uçucu bir çözücü veya nafta, benzin gibi çok uçucu çözücülerle karıştırılmasıyla elde edilen yumuşak bitümlü bağlayıcılardır. Sıvı petrol asfaltları kullanılan çözücü tipine bağlı olarak 3 gruba ayrılır;

Çabuk kür olan sıvı petrol asfaltları-RC: Bitümün benzin ve nafta gibi çok uçucu çözücülerle karıştırılmış tipidir.

Orta hızda kür olan sıvı petrol asfaltları-MC: Bitümün gazyağı gibi orta derecede uçucu çözücülerle karıştırılmış tipidir.

Yavaş kür olan sıvı petrol asfaltları-SC: Bitümün mazot gibi kaynama noktası yüksek çözücülerle karıştırılmış tipidir. Bu tip asfalt doğrudan ham petrolün damıtılmasından da elde edilebilir.
 

Bitüm emülsiyonu

Bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içinde dağılmasıyla oluşan bitümlü bağlayıcılardır.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr