Bitümlü Karışımlarda Deney Metotları

 1. Çözünebilir Bağlayıcı İçeriği
 2. Tane Boyutu Dağılımı
 3. Bitümün geri kazanılması: Dönen buharlaştırıcı
 4. Bitümün geri kazanılması; Fraksiyon kolonları
 5. Maksimum yoğunluğun tespiti
 6. Hidrostatik metot ile bitümlü numunelerde hacim yoğunluğunun tayini
 7. Gama ışınları ile bitümlerin hacim yoğunluğunun tayini
 8.  Bitümlü numunelerin boşluk özelliklerinin tespiti
 9. Referans yoğunluk tayini, yoğurmalı (gyratory) sıkıştırıcı
 10. Sıkıştırabilirlilik
 11. Agrega ve Bitüm arasındaki yapışma etkinliğinin tayini
 12. Bitümlü numunelerin su hassasiyetinin tespiti
 13. Sıcaklık ölçümü
 14. Su içeriği
 15. Segregasyon hassasiyetinin tespiti
 16. Çivili lastiklerden kaynaklanan aşınma
 17. Poröz asfalt numunesinde tane kaybı
 18. Bağlayıcı drenajı. Poröz asfalt için sepet metodu ve SMA için Schellenberg metodu.
 19. Numunenin geçirgenliği (önceden kaplamanın hidrolik iletkenliği olarak adlandırılırdı)
 20. Küp veya Marshall numuneleriyle çentikleme ( Indentation) deneyi
 21. Plaka numuneleriyle çentikleme deneyi
 22. Tekerlek izi deneyi
 23. Bitümlü numunelerin indirekt çekme direncinin tayini.
 24. Yorulmaya karşı direnç
 25. Kalıplanmış numunede tek eksenli devirli basınç deneyi ve üç eksenli devirli basınç deneyi
 26. Rijitlik ( Stiffness)
 27. Numune alma
 28. Bağlayıcı ve su içeriği ile gradasyonun tayini için numunelerin hazırlanması
 29. Bitümlü bir numenin boyutlarının tespiti
 30. Numunenin hazırlanması, darbeli sıkıştırıcı
 31. Numunenin hazırlanması, yoğurmalı (gyratory) sıkıştırıcı
 32. Vibrasyonlu sıkıştırıcı ile bitümlü karışımların laboratuvarda sıkıştırılması
 33. Numunenin silindirle hazırlanması
 34. Marshall deneyi
 35. Laboratuarda karıştırma
 36. Bitümlü bir kaplamanın kalınlığının tayini
 37. Hot rolled asfaltta kullanılan önceden kaplanmış mıcırlar üzerine bağlayıcının yapışkanlığının tayini için sıcak kum deneyi
 38. Deney ekipmanı ve kalibrasyonu
 39. Yakma metoduyla bağlayıcı içeriği tayini
 40. Poröz asfaltın yerinde direne olma özelliği
 41. Buz çözücü sıvılara karşı direnç
 42. Kazınmış asfaltta yabancı madde miktarının tayini
 43. Akaryakıta karşı direnç
Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr