Beton Üretimi

İnsanoğlunun, yeryüzündeki varlığını sürdürebilmesi için beslenmeden hemen sonra karşılamak zorunda olduğu  barınma ve ortak yaşam alanları oluşturma gereksinimi, uygarlık tarihindeki önemli gelişmelerin de itici gücü olmuştur.

Kadim çağlarda mağaralarda başlayıp, günümüzün devasa gökdelenlerine varan bu süreçte büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağalayan iki temel buluştan sözetmek mümkündür: Çimento ve Beton.

Karyapsan, beton fabrikası ile kendi betonunu üretmekte ve ar-ge çalışmaları ile en kaliteli üretimi garanti altına almak üzere sürekli gelişim anlayışını benimsemektedir.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr