Yapı İnşaat

Türkiye, bir çok farklı sektörde  ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, gelişimin ana eksenini ise kaçınılmaz olarak “yapı ve inşaat sektörü” oluşturmaktadır.

Sektöre girdi sağlayan ve çalışmalarını bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer bileşenlerin katkısı da dikkate alındığında, yapı ve inşaat sektörünün GSMH içindeki payının yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğu görülmektedir.

Sektörün, kendisine bağlı 200 den fazla alt bileşeninin ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumunda olması, onun “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en temel göstergesidir.

Karyapsan, ilçemizin yapı ve inşaat alanındaki projelerine doğrudan destek veren vizyonu ile Kartal Belediyesinin öncü ticari kurumu olarak ön plana çıkmaktadır.

Kurumumuzun faaliyet alanı, kamusal alan için gerekli olan yapıların yanısıra, özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yapı çalışmalarını da kapsamaktadır.

Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr