Özel Asfalt Tip 5

Bu bitümlü sıcak karışımlar trafik yükünün fazla olmadığı alanlarda estetik bakımdan daha güzel görünüm sağlar ve diğer bitümlü sıcak karışımlara kıyasla daha fazla bitüm absorbe ettiğinden daha esnek tabaka oluşturmayı sağlar. Genellikle uçak pistlerinde, tenis kortlarında, otoparklarda, vb. tercih edilir. Serim için sıkıştırma sonrası kalınlık minimum; 18,75 mm, maksimum; 37,5 mm, önerilen kalınlık 60 mm (20 mm’lik 3 tabaka şeklinde gerçekleştirilmeli)’dir.

 

Elek Boyu

Kümülatif Geçen
9,5 mm (3/8”) 100
4,75 mm (No: 4) 90-100
2,00 mm (No: 10) 50-90
0,425 mm (No:40) 20-50
0,180 mm (No: 80) 10-30
0,075 mm (No: 200) 8-15

 


 

Sıcak Karışımın Plentten Çıkış Sıcaklığı

 

Hava Sıcaklığı (Gölgede) Karışımın Sıcaklığı
5-15 oC İçin 155 oC  -
15,1-30 oC İçin 145 oC -
30 oC Üzeri İçin 140 oC -

 

Bitümlü Sıcak Karışım Serim Sıcaklıkları

 

Sıkıştırılmış Tabaka Kalınlığı <50 mm 50-75 mm >75 mm
Yol Yüzeyi Sıcaklığı Minimum Serim Sıcaklığı (oC) (1)
< 5 (2) (2) (2)
5-9,9 (2) 141 135
10-14,9 146 138 132
> 15 141 135 130
(1) Finişerle serim yapıldığı andaki sıcaklık.    (2) Serim yapılmamalıdır.
Copyright © 2014 KARYAPSAN A.Ş info@karyapsan.com.tr